Řečníci

Karel_Rezabek_recent_cut

Karel Řežábek

Je šťastně ženatý, se svou ženou Dášou má 4 děti: Danielu, Petru, Davida a   Filipa. Od roku 1992 je pastorem Křesťanského společenství v Plzni. Kromě své služby duchovního se zaměřuje na vedení a motivování lidí k osobnímu a osobnostnímu rozvoji – pořádá kurzy a semináře a věnuje se osobnostnímu a vztahovému koučinku. Posledních několik let se také specializuje na osobnostní typologii podle Junga a Myers-Briggs a na její praktické využití v různých interpersonálních vztahových dovednostech.

brigita_vimrova

Brigita Vimrová

Je vdaná, má tři děti, je vlastníkem firmy VICTORY. Dobrovolným pracovníkem a členem AC Chomutov, kde je organizátorkou pravidelných měsíčních setkání pro ženy, vede biblickou skupinku pro ženy a podpůrnou skupinu pro lidi v problémech (Bod obratu). Je členkou občanského sdružení Solid Ground, pod kterým slouží v mateřském centru (Klub u broučka). Přednáší na různých křesťanských setkání a je občasnou kazatelkou na bohoslužbách.