Setkání žen 3. 11. 2018

Milá ženo,

rády bychom Tě informovaly o nejbližším setkání dívek a žen a zároveň Tě na něj srdečně zveme!

Každá z nás je jiná, každá z nás je jedinečná. Máme různá obdarování, různé povahové rysy a vlastnosti, které nás někdy štvou a nedovolují být plně ženou podle Božího srdce… ženou stvořenou k Boží slávě. Na setkání se dozvíme spoustu informací o sobě, zjistíme, proč někdy jednáme tak, jak jednáme a hlavně dostaneme praktické tipy a rady, jak se můžeme pod vedením Božího Ducha měnit, rozvíjet se a být opravdu ženou k Boží slávě!

Termín:  sobota 3. 11. 2018

Čas:        8:30 – 12:00 hod.

Místo:    sborové centrum HUTNÍK, Třinec

Téma:    Stvořena k Boží slávě

Host:     Karel Řežábek (kazatel, certifikovaný kouč, který vede kurzy, semináře zaměřené na osobní a osobnostní rozvoj, věnuje se také vztahovému koučinku).

Na setkání se není třeba předem registrovat.